Riolering aanleggen

Installatiebedrijf van Oostende adviseert over en helpt met de uitvoering van onder meer persriolen, bergbezinkbassins, vrijvervalriolen, overstortputten en de infiltratie van regenwater.

Onze vakkundige medewerkers weten aan welke eisen een goed werkend rioolsysteem moet voldoen voor de berging en afvoer van regenwater en de droogweerafvoer. Installatiebedrijf van Oostende legt riolering op professionele wijze aan.

Ook het onderzoek naar de conditie van rioolsystemen en het onderhoud behoren tot onze dienstverlening